રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરશન ભરતી 2022 : અરજી ફોર્મ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરશન ભરતી 2022

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરશન ભરતી 2022 : રાજકોટ રાજપથ લિ., RRL, રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન RMC એ તાજેતરમાં એડમિન આસિસ્ટન્ટ, ક્લાર્ક – ઓપરેટર, ક્લાર્ક – એકાઉન્ટન્ટ, આઈટી ઓફિસર, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, ફિલ્ડ સુપરવાઈઝર ભરતી 2022, લાયક ઉમેદવારો માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે. રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરશન ભરતી 2022 રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરશન ભરતી 2022 : રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નોકરી … Read more