આયુષ્માન ભારત યોજના હોસ્પિટલ લીસ્ટ 2023 : જાણો જીલ્લા વાઈઝ લીસ્ટ

આયુષ્માન ભારત યોજના હોસ્પિટલ લીસ્ટ 2023

આયુષ્માન ભારત યોજના હોસ્પિટલ લીસ્ટ 2023 : આયુષ્માન ભારત – વડા પ્રધાન જન આરોગ્ય યોજના (પીએમ-જેવાય) એ ભારત સરકારની મુખ્ય યોજના છે, જેમાં સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલો દ્વારા કરોડો ગરીબ અને સંવેદનશીલ લાભાર્થી પરિવારોને કવરેજ પૂરી પાડતી કેશલેસ સુવિધા પૂરી પાડતી યોજના છે. આયુષ્માન ભારત યોજના હોસ્પિટલ લીસ્ટ 2023 પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (PMJAY) અંતર્ગત … Read more