આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા 2 જ મિનિટમાં @myaadhaar.uidai.gov.in

આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા

આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા : હવે તમામ લોકો આધાર કાર્ડમાં 5 સુધારા ઓનલાઈન કરી શકશે. આધાર કાર્ડમાં ઓનલાઈન સરનામું બદલો, આધાર કાર્ડની ભાષા બદલો, આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો, આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ બદલો, આધાર કાર્ડમાં જાતિ બદલો. આ 5 સુધારા તમે મોબાઈલ દ્વારા ઘરબેઠા કરી શકશો. આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા આધાર કાર્ડની વિગતો કેવી રીતે … Read more

આધાર કાર્ડ ને ઈમેલ સાથે કનેક્ટ કઈ રીતે કરવું

આધાર કાર્ડ

આધાર કાર્ડ : કોઈ તમારા આધાર કાર્ડનો મિસયુઝ તો નથી કરી રહ્યું ને? આ રીતે લિંક કરી દો ઈ-મેલ આઈડી, તરત મળી જશે અપડેટ, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ આધાર કાર્ડ ને ઈમેલ સાથે કનેક્ટ કઈ રીતે કરવું નીચે આપેલ લેખ પરથી. આધાર કાર્ડ હાલ આપણે સૌ જાણીએ છીએ આધાર કાર્ડ આપણા જીવનનો એક અભીન્ન અંગની જેમ … Read more