અગ્નીવિર ભરતી 2023 : ધોરણ ૧૦ પાસ ઇન્ડિયન આર્મીમાં ભરતી, Indian Army Agniveer Bharti 2023

અગ્નીવિર ભરતી 2023

અગ્નીવિર ભરતી 2023 : Indian Army Bharti 2023 ભારતીય આર્મી દ્વારા ARO અમદાવાદ / જામનગર ભરતી માટે ગુજરાત અગ્નિવીર ભરતી 2023ની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. અગ્નિવીર ભરતી 2023 ગુજરાત માટે રજીસ્ટ્રેશન 16 ફેબ્રુઆરી 2023 થી 15 માર્ચ 2023 સુધી ઓનલાઈન કરવાનું રહેશે. અમદાવાદ અગ્નિવીર ભરતી 2023 અને જામનગર અગ્નિવીર ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન પરીક્ષાની તારીખ … Read more

સ્પેશ્યલ એજયુકેટર ભરતી 2023 : ઓનલાઈન અરજી શરુ @sebexam.org

સ્પેશ્યલ એજયુકેટર ભરતી 2023

સ્પેશ્યલ એજયુકેટર ભરતી 2023 : રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ , ગાંધીનગર સ્પેશ્યલ એજ્યુકેટર ખાસ શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી-। (Sp.TET-I & Sp.TET-II) 2023 ભરતી જાહેર કરવામાં આવી, શિક્ષણ વિભાગના ઉક્ત પત્રની વિગતે પ્રાથમિક શાળા (ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 )માં ખાસ પ્રાથમિક શિક્ષક વિદ્યાસહાયક તરીકે નિમણૂંક મેળવવા માટેની જરૂરી લાયકાત મેળવવા આવશ્યક “ખાસ શિક્ષક … Read more

સરકારી નોકરી : ધોરણ ૧૦ પાસ પર બંપર ભરતી, જાણો કોણ અરજી કરી શકશે

સરકારી નોકરી

સરકારી નોકરી : બોર્ડર સિક્યુરીટી ફોર્સમાં (BSF) નોકરી કરવા માંગતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે, ટૂંક સમયમાં બોર્ડર સિક્યુરીટી ફોર્સ (BSF) અંદાજીત ૧૪૧૦ કોન્સ્ટેબલ પદ માટે બંપર ભરતી આવી રહી છે, આ ભરતી માટે વયમર્યાદા, શૈક્ષણીક લાયકાત, અરજી કઈ રીતે કરવી?, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે, પગાર ધોરણ, વગેરે માહિતી ભરતીની નોટિફિકેશનમાંથી … Read more

નવસારી આશ્રમ શાળા ભરતી 2023 : શિક્ષણ સહાયક, વિદ્યાસહાયક ભરતી જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

નવસારી આશ્રમ શાળા ભરતી 2023

નવસારી આશ્રમ શાળા ભરતી 2023 : નવસારી જિલ્લામાં આવેલી આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર અનુદાનિત નીચે મુજબની આશ્રમશાળાઓમાં વિધાસહાયક અને શિક્ષણ સહાયકની સીધી ભરતી માટે મદદનીશ કમિશનર આદિજાતિ વિકાસ, નવસારી દ્વારા પત્ર ક્રમાંકઃ નં. મક/આવિ/ઉ.બુ. આશા/NOC/૨૦૨૩/૬૯૬થી ૦૦૧, તા. ૨૩-૦૧-૨૦૨૩ નં. મક/આવિ/ઉ.બુ.આશા/NOC/૨૦૨૩/૦૪થી ૭૦૯, તા. ૨૦-૦૧-૨૦૨૩, નં. મક/આવિ/અમશ/ભરતી/વશી-૧૪૦૦થી ૧૬૧૦/૨૦૨૩ તા. ૦૯/૦૨/૨૦૨૩ અને નં. મક/આવિ/અમશ/ભરતી/વશી-૧૬૨૯થી ૧૬૩૪/૨૦૨૩, તા. ૦૯-૦૨-૨૦૨૩થી … Read more

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 ઓનલાઈન અરજી કરો @esamajkalyan

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 : કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ગુજરાત સરકારના સામાજિક અને ન્યાય અધિકારીકતા વિભાગ હેઠળ શરુ છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક પછાત વર્ગ અને અનુસૂચિત જાતિઓની ગરીબ પરિવારની દિકરીઓના કલ્યાણ માટે અને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ્યથી કુંવરબાઈ મામેરું યોજના શરુ કરવામાં આવેલ છે. કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો 2022 … Read more

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના | Pradhan Mantri Mudra Yojana | PMMY

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના (PMMY) એ ભારત સરકારની મુખ્ય યોજના છે. આ યોજના રૂ. સુધીની માઇક્રો ક્રેડિટ/લોનની સુવિધા આપે છે. ઉત્પાદન, પ્રોસેસિંગ, ટ્રેડિંગ અથવા સર્વિસ સેક્ટરમાં બિન-ખેતી ક્ષેત્રમાં રોકાયેલા આવક પેદા કરતા સૂક્ષ્મ સાહસોને 10 લાખ. MUDRA સૂક્ષ્મ અને નાની સંસ્થાઓની બિન-કોર્પોરેટ, બિન-ખેતી ક્ષેત્રની આવક પેદા કરતી પ્રવૃત્તિઓને લોન આપવા માટે નાણાકીય મધ્યસ્થીઓને સમર્થન આપે છે. … Read more

ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો : How To Apply Driving Licence?

ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો

ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો : ગુજરાત રાજ્યમાં કાયદેસર રીતે મોટર વાહન ચલાવવા માટે , વ્યક્તિ પાસે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે. લર્નિંગ લાયસન્સ ધરાવતી વ્યક્તિ દ્વારા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકાય છે. ગુજરાત આરટીઓ દ્વારા મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 ની જોગવાઈઓ અનુસાર ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાઇસન્સ જારી કરવામાં આવે છે. ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો … Read more

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી : આમોદ નગરપાલિકા ભરતી 2023 જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી અહીંથી

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી : આથી આસદ જાહેરાત દ્વારા જણાવવામાં આવે છે કે, આમોદ નગરપાલિકામાં ટેક્ષ વિભાગમાં નીચે મુજબની જગ્યા માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ભરવાની થાય છે. આ જગ્યા ઉપર નિમણુક મેળવવા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો સાથે તા. ૨૧/૦૨/૨૦૨૩ને મંગળવારના રોજ સમય : ૨:૦૦ કલાકે આમોદ નગરપાલિકા કચેરી, આમોદ ખાતે વોક … Read more

ગુજરાત શૈક્ષણિક કેલેન્ડર ૨૦૨૨-૨૩ ચેક કરો અહી થી @gseb.org

GSEB Academic Calendar 2022-23

ગુજરાત શૈક્ષણિક કેલેન્ડર ૨૦૨૨-૨૩ : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણબોર્ડ (GSEB) દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23નું કેલેન્ડર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ કેલેન્ડરમાં પ્રથમ સત્ર, બીજું સત્ર, પરીક્ષા તારીખ, બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખ, વેકેશનના દિવસો, જાહેર રજાઓ સહિત તમામ આપવામાં આવી છે. ગુજરાત શૈક્ષણિક કેલેન્ડર ૨૦૨૨-૨૩ ગુજરાત શૈક્ષણિક કેલેન્ડર ૨૦૨૨-૨૩ : ગુજરાત બોર્ડની ધોરણ 10 પરીક્ષા … Read more

GPSSB MPHW રિજલ્ટ 2022 @gpssb.gujarat.gov.in

GPSSB MPHW રિજલ્ટ 2022

GPSSB MPHW રિજલ્ટ 2022 : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, GPSSB એ તાજેતરમાં GPSSB MPHW કામચલાઉ પરિણામ અને GPSSB MPHW સુધારેલ અંતિમ જવાબ કી 2022, GPSSB MPHW મેરિટ લિસ્ટ 2022 બહાર પાડ્યું છે. ઉમેદવારોએ GPSSB MPHW પરિણામ 2022 માટે નીચે આપેલ લેખ અથવા ઓફિશ્યલ સાઈટ પરથી મેળવી શકશો. GPSSB MPHW રિજલ્ટ 2022 GPSSB MPHW પરિણામ … Read more